írói álnév

nsgjelent a Vihar előtt című kötetben 1953-ban. Válogatott ... hagyja amnnkásség érdekeit... az lombikban akar embert teremteni." .3.

szeme láttára születnek meg, és a meseregény egész menete szegény ... Bogdán Szabolcs kitűnő Leslie L. Lawrence-paródiájának (Sindzse zabszeme) beszélő.

4 мая 2009 г. ... Gyere haza, Mikkamakka!. Ezzel azt állítjuk, hogy a Lázár Ervin meséiben, meseregényeiben szereplő nevek terheltsége magasabb az átlagosnál.

10 апр. 2018 г. ... poros falu- városaival, duhaj és léha "nábobjaival", le ... ben illik ez a rajz, a szerb irodalomra egyáltalán nem: ... z*L**ro c ^ *.

Vergilius meg nem irt verse, 1925, 335* 1. ... Három vers a "Tenger" cimü, Istenről szóló hosszabb költeményből. 1914. ... "Kisfiamnak" c. versekből. 1925.

Sütő András gyermekkora Pusztakamaráson telt el. Későbbi, az Anyám könnyű álmot ígér c. könyvében írta, hogy ez a falu „A Mezőségnek hívott erdélyi ...

A z. E r d é l y i. H e l i k o n ... i Sainte-Thérése de Lisieux, /V./ 1933* 92 1. ... Szent Ágoston vallomásaió 1943* 539-540 1.

Ebben a regényben a szereplők nevei kivétel nélkül a va- ... A 61 személy közül 45 va- lódiságára találtam ... vá ltozatos formáival találkozhatunk .

iratok közül; Csehov első magyar nyelvű novellája is A Hét hasábjain lá tott napvilágot. ... Frank Piroska : Gobelin, A./ 1915.II. 416 1.

Váradi Péter, aki ékes stílusú leveleivel méltán vívta ki kortársai csodálatát. Sokan elismerték ... VERESS Endre, Olasz egyetemeken járt magyarországi.

Ennél jóval fontosabb Salamon Ferenc által a nemzet özvegyeire való utalás, amely közösségbe ő egyértelműen Vachott Sándornét is bele- tartozónak vélte.

Közülük a Fili és A sipsirica emelkedik ki. Dolgozatom témáját történelmi regényeinek egy sajátos újraolvasa- ta képezi, amelyben a fennálló kor, ...

és Lion, a Csontos Szigfrid, helyette a Csalóka Péter az a könyv, amely miatt Gergő minden másról megfeledkezik. Az 1925-ös Karácsonyi könyvpiac című ...

Az íriri névadás sajátcrsságai Karinthy Frigyes mílvei ... (N. 2: 288) a mai olvasók zöme feltételezhetőleg komikumkeltő fiktív írói névként tekint.

3 мая 2018 г. ... az irodalmi szövegekben is gyakran jelzi a karakter névváltoztatása (erről rész- letesen l. a 4.2.3. fejezetben). 3.1.3. Az írói nevek ...

Hommage récriminatoire à mon fils ... s szemébe villan egy pipacs fénydudája. egy ragozatlan létigét akartam: ha ... hol nem kísértene szerelmek ingoványa,.

lemakhosz címet adta. Ez a novella Osvátnak való teljes ... hullott, komoly válságba került, ráadásul addigra már egyre szorongatóbbnak ta-.

pkz : Elemek drámái, gyermekek regényei, A Singer és ... Schramm, A. : Deutschlands Verlagsbuchhandel, /Könyvism./. 1926,11, 31 1*.

sek. 1909. II. 754-755. 1. A. J. : Harsányi Kálmán : Páter Beneeek. 1910. I. 25. 1. ... Sopron kincsesházai. ... Kosáryné Réz Lola : Ida néni és Samu bácsi.

net V.kötete/* 1930* 372-375 1. ... 2 Vajthó László :Tanulók szerepe az irodalom ta nításában. 1935. 479 1. ... t Levél nénány véka alá rejtett igaz ságról.

De az írói szótár mélyebbre tud ásni a sza- ... Ez a vertikális jelleg megmutatkozik a sza- ... vek éppen úgy, mint a kötőszók vagy más formaszók.

ző, nem jelentette volna meg a kiadó, s nem olvasnák azok, akik ... fia, tudod, aki Csabán él. ... b i s s e n g ö l n i l. b ü s s e n g ö l n i.

a köznyelven Máknak nevezett Kisiratosi Agro Kft., ennek a ... A. K. Szika ragadványnevét van, aki a Károly becézésének, a.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.