Rádió Világhíradó - 23. sz. (1938. május 29.

4 июн. 2021 г. ... Pa ganini: Perpetuum mo bile. Liszt: Poionéz: Hozyeki: Mona Lisa. ... 8.011: Májusi szerelem. ... pfeifen Johanna — Ländler (ének:.

Rádió Világhíradó - 23. sz. (1938. május 29. - kapcsolódó dokumentumok

4 июн. 2021 г. ... Pa ganini: Perpetuum mo bile. Liszt: Poionéz: Hozyeki: Mona Lisa. ... 8.011: Májusi szerelem. ... pfeifen Johanna — Ländler (ének:.

Dragotin unokahúga — Orosz Vilma; ... na Tz. H a m b u rg. 332. 6.10: Gr. 6.30: Gr. 10.30: Szór. Z. 12.00: Déli 7. ... 7.20: Bulgár n -pdalok.

Söröző és Étterem. U.. Margit-Korút áo. Tei. 158-106. 3uda uj látványossága Elsó* ... Bock Ferenc: Magyar jövő — induló. 2. Erkel: Hu ... -à O 9j.

1 мар. 2020 г. ... totta be a zenei részt Móczár Sándor. ... fajok.) Haukó Béla dr. egyetemi ta nár előadása. (Közművelődési előadás- ... schiseho Tänzo (Skal.

16 сент. 2019 г. ... irons à. Val parai sol a chanson ile la marine ... Sva re: Marsch der esi. Sokoleii. 7. Zajé: Die ... szerelem. — nyitány. 2.

80. SZÍNES KISFILM MO. ZAIK. (Vetített képekkel.) Sommer József rendezésé ben előadják a «fines képek ... vek, majd operaleme ... Vienne à Borne (Acker.

3.30: Romantikus nyi tányuk és népdalok. ... Musik und Liebe (Erna Berger es ... Dohna-, nyi : lloehzeitswuizer. Kienzl: Ein wandernder. Gcseile.

5 февр. 2020 г. ... Józset-tér 1 sz. alatt. Gr Tisza istván-u. sarok megnyitottam. ... kévkönyvből : 281., 259., a Himnusz és ... Gntti; Erda —.

Imre. Zene: Markor. Rendezi: Torján György. FŐSZEREPLŐK: Dusmenil, ... A ii goi nyel v ő h i rszolgá la t. ... Hi.nszki-Korszakov: Hindu dal. 7.

harmonika (Kramer és szólistái). ... gerek. 6.10: Zongora. 7.30: Hangjáték. 8.20: Szúr. műsor. 9.00: Gárda Zkor,. 9.30: Yorké Zkar. ... L. Grinsky: IV. sla-.

Olasz Riviérára, felsöoiaszorszáq és San RemO-ba A O g ... 13.35: Állatok a ... Saint-. Saëns: Bacchanale. 3. Ed. Grieg; Nordischer. Hoehz.eitszug. 3.

7 апр. 2020 г. ... l*i-o váz- nik: Polonóz. dúló. Suk: In-. 10.20: Pozsony—Bra- ... Aquamarin, Tango. (Hartmann). ... b) Erkel: Bánk bán — bordal (Há mory). 5.

3 июн. 2019 г. ... let 6nek«zájrnai Vezényel Yáiady. Aladár i ... Noel Gay: The sun has got his hat on — foxlrott; ... Brother can tom spare a élma — slowfoz.

La Soirée dans. Grenade (Debussy). El. Puerto (Albeniz). 3.*»: Szór. Z. !>.M: Szór. Z. One. Kiss (Romberg). Rive ter (Sievier). Foxtrott. Medley (Divers).

meztetik rá a színészt s itt egy technikai ... L in z M á rta h e H édiit (7.00: Berlin). ... Ta rantella (Fischer). 10.00: Hírek. 10.30-12.00: Rádió.

gev litván zeneszerzői: mégi csak úgy festenek, mint szegény rokonok. ... leckét olvasott főt a tnikrofé.n elölt. Az ... Irin: Zelk Zoltán. (Felolvasás.).

4 сент. 2021 г. ... a n a g y fe lta lá ló em lékén ek. ... 3 . Szabados Béla: Régi magyar tánc- ... Summer days. nite (Coatos). 8 .1 5 - 11.30: S z ó r . Z .

nyúl a »készéhez s kivált az egykori Ka- ... legfeljebb az üli meg a bokáját, aki rosszul játssza Őket. ... óraiuga; b) Kelen Hugó: À magyar.

Himnusz és 290. Orgonái Zalánfi Ala ... Rajna kincse — Erda in ... Himnusz. 29—21: A kát. rádió Afrikának. HÉTFŐ: 1—2: A kát. rádió Ameriká.

24 сент. 2019 г. ... Budapest, IV., Irányi-utca 17. Tel: 38-11-51. ... V a s á r n a p , 1937 s z e p t e m b e í. 19-én d. ii. ... A tengerentúli posta.

F iló tá s L ili v e ze té sé v e l e g y e le m i isk o ... dor dr. (Viaszfelvétel.) Mit üzen a rádió? Magyar Hiszekegy. A HAT 4 hívójeles aóállomáson, ...

2 окт. 2019 г. ... jfu r t a K e rté sze ti T a n in té ze tb ő l. ... a ztá n m eg , h o g y k in e k a z ad tísa sik e ... 6.00: Német szemle.

6 мар. 2021 г. ... a kövétkező 1előadások zaj ottak le. FiPbrnár 6-án n Tamási iskoláinkivüli népin (ive lési bizo tt«ú,g műkedvelői tza kos/tálya játszót ta a ...

csonyi Margit. ... toes« — egyveleg vegyeskarra és zenekarra. ... kara. Dalok: Dér hullott már a rozsára. (Agyagfalvy Hegyi István szövege).

7.40: Spuri. S.tttl : Kalona/.cneka- yok hangversenye. ... therm Alfürdők ivókúrák ... Streicher Royal bútor kft.: V ili.,. Baross-utca 34. 5% engedmény!

K M U n 6 konyha. B é r l ő : Bolháiy Tarane utána menjünk ... I r d a lo k ,. 12.20: A királyi pár látogatása Észak- ... 8.19: R é g i és ú j tá n.

hel/i matematikai professzor Pet ke ŕ Attila. Dobokay Anna bárónő. ... sát, merengését AKréci szerelmi dala sza ... 6.30: Német lecka.

Tabatière à musique. (ignaz Fried ... Boldogságom szigete. —. Rotter: Holdas éj Sans- souciban. Kálmán; Csár ... lamok hadseregei. 5.50: A nürnbergi ba.

25 авг. 2019 г. ... Geisterchor aus »kosa- munde.« 4. Dörfchen. 5. Gondelfahrcr. 6. ... nora; Tutto quel ehe fa. Papa. 2. Gambardella: ... 841 RFÏ?T EN 356.7 m.

rá az előadására, sói gyors szárnyakon röpí tette a célja felé. ... ba. A németekre a IS-ik század második ... kiolvasni, mi is az a klasszikus zene, amely.

halál — Pelhes Sándor: Költő — Timur ... Y ra llier: Ln Paloma; La. Golondrina (Emilio de. Gogorza). — Boieldieu: Die weisse Dame. ... rák áriái.

la dal (Charles Kullmann). Jávor— ... Ke vin: Narcissus (Ilja Livschakoff zenekara). Gellert—Kastner— ... R.?.sp;ghi, Gr.glir.rda Sek ies: I. szvit, op. 34.

A Színházi Élet melléklete a 12. ezámhoz □ h S A S K B U M iD S a színházi élet. Szpíker : ... Beromünsterből késő este dr. ... zatok egy TTündel-téma.

3 апр. 2019 г. ... n. »General Osorio« óceán- járóról. l. Fest marsch. (Döring). ... wore a Tulip (Won- rcich). Put on your ... c) Hej. mit tegyek. 9.

4 мар. 2019 г. ... ra. Borodin: Igor her ceg. balettzene,. 9.30: Praha. 1. BRESLAU ... rak: Capriccio. 1.30: Praha. ... 2.50: Angol lecke hala dóknak.

ma még hiányzik a mértéktartás és az egyszerűség. ... Bécsben ma két operettszerző dominál: Strauss és Lehár. Egyik ... 1.0(1: Paris P. P.. BEOGRAD.

bandó : fülmögötti csúcsban végződő női vendéghaj; biogudi : bajlakitó-nut; bleicholni : szinteleniteni; bubi frizura : kamaszfürt, v. fiús hajviselet; ...

felineum (a macska mikrosporon ja), a trichophyton és az achorion. A Meibon mirigyekben pedig az ... (ekzema, acne, rosacea) gyomor-bél zavaroktól feltéte.

19 мая 2021 г. ... Herczeg Bence. Nagy Antónia. Szabó Gábor. Kovács Tamás. 10:00. 10:20 Magasmarti Karina Lúcia. Pósa Szonja Polett. Molnár Katalin.

individuális magatartás, amely az európai szellem leg- ... mat lát és ezért à jog alól kihiizza a talajt. A jogi ... lomban uralkodik.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.